Muistoihin kaivertuneet tilat

Hankkeessa tutkitaan suomalaisten mielisairaalamuistoja SKS:n kansanrunousarkiston kanssa yhteistyössä 2014-2015 kerätyn, ainutlaatuisen moniäänisen aineiston avulla.

Muistelutekstejä ovat tuottaneet niin sairaaloiden potilaat, omaiset, henkilökunta kuin henkilökunnan lapsetkin. Muistot kattavat ajanjakson 1930-luvulta 2000-luvulle, minä aikana mielisairaanhoito Suomessa on kokenut valtavan muutoksen: sairaalalaitos on rakennettu ja nyt jo lähes purettu; laitoskeskeisyydestä on siirrytty avohoitoon ja yleissairaaloiden yhteydessä toimiviin psykiatrisiin yksiköihin. Kokemukset ja muistot mielisairaaloista kuitenkin kulkevat ihmisten mukana ja vaikuttavat edelleen myös päätöksentekoon. Hankkeessa näitä usein vaikeasti sanallistuvia muistoja lähestytään fenomenologiaa ja diskursiivista tutkimusotetta yhdistäen ja kokemusten tilallisuuteen ja ruumiillisuuteen keskittyen.

Tutkimisen ytimessä ovat mielisairaalat elettyinä tiloina, joihin sijoittuvia keskenään jännitteisiä ja ristiriitaisiakin kokemuksia monialainen tutkimusryhmä työstää taiteessa ja taiteiden, historian ja tekstintutkimuksen keinoin. Monialaisella lähestymistavallaan tutkimus haastaa myös tiedon tuottamisen ja tietämisen tavat, ja mielisairaalahoitoon liittyvät tiedon hierarkiat, käytänteet ja eettiset perusteet.

Hanketta rahoittaa Koneen säätiö (2017-2020)